Przy wykonywaniu prac geodezyjnych korzystamy z najnowszych rozwiązań technologicznych, używamy nowoczesnego sprzętu pomiarowego, odbiorników GNSS, tachimetrów i niwelatorów. Wykonujemy opracowania numeryczne w  programach geodezyjnych m.in. TurboMapa, EWmapa, C-geo Geo-Info. Korzystamy z własnych programów stworzonych przez specjalistów z zakresu informatyki. Posiadamy własne plotery i skanery wielkoformatowe.

Wykonujemy prace geodezyjne w szerokim zakresie:

- mapy do celów projektowych,
- wytyczenia budynków i sieci uzbrojenia terenu,
- inwentaryzacje budynków i budowli,
- inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu,

- podziały i rozgraniczenia nieruchomości,
- wznowienia granic,
- modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
- numerycznych baz danych EGiB, BDOT500 i GESUT,
- obsługa inwestycji.

 

Zdjęcie Inwentaryzacje przyłączy i obiektów liniowych

Inwentaryzacje przyłączy i obiektów liniowych

Zdjęcie Geodezyjna obsługa inwestycji

Geodezyjna obsługa inwestycji

Zdjęcie Pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz przy odbiorach końcowych budynków

Pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz przy odbiorach końcowych budynków

Zdjęcie Modernizacje ewidencji gruntów i budynków

Modernizacje ewidencji gruntów i budynków

Zdjęcie Nadzory budowlane

Nadzory budowlane

Zdjęcie Podziały i rozgraniczenia nieruchomości

Podziały i rozgraniczenia nieruchomości

Zdjęcie Inwentaryzacje powykonawcze budynków i sieci uzbrojenia terenu

Inwentaryzacje powykonawcze budynków i sieci uzbrojenia terenu

Zdjęcie Wytyczenia budynków i sieci uzbrojenia terenu

Wytyczenia budynków i sieci uzbrojenia terenu

Zdjęcie Mapy do celów projektowych

Mapy do celów projektowych