Nabywając nieruchomość chcemy ją wyodrębnić, stawiając ogrodzenie. Nie zawsze jednak wiemy gdzie leży właściwa granica naszej własności. Warto zaoszczędzić sobie nerwów oraz generowania dodatkowych kosztów, nie doprowadzając do sąsiedzkiej kłótni lub zawiłej sprawy sądowej. Chcąc przepisać kawałek działki potomstwu, znieść współwłasność bądź przygotować grunt do sprzedaży, warto skorzystać z usług geodety. Specjalista podzieli teren geodezyjnie w taki sposób, aby uzyskać odrębne parcele z nowymi numerami działek i księgami wieczystymi.