Elementy takie jak przyłącza oraz obiekty liniowe także stanowią obiekty budowlane, dlatego wymagają sporządzenia map powykonawczych poświadczających zainwentaryzowanie, a także przyjęcie do Państwowego Zasobu Geodezyjnego. Co więcej, w przypadku obiektów liniowych takich jak wodociągi, kanalizacja itp. może być wymagana dokumentacja powykonawcza. Dotyczy to konkretnych branż, które nie dokonają odbioru oraz nie wyrażą zgody na użytkowanie sieci bez dokumentacji powykonawczej.