W przypadku inwestycji, które wymagają pozwolenia na budowę, niezbędne będzie wykonanie projektu budowlanego. Podstawowym komponentem projektu jest plan zagospodarowania działki. Wykonuje go geodeta na aktualnej mapie do celów projektowych. Nia ma możliwości zakupu mapy w urzędzie.