Aby zakończyć proces budowlany należy zgłosić zakończenie budowy w nadzorze budowlanym. Do zgłoszenia trzeba dołączyć wiele istotnych dokumentów, między innymi geodezyjną mapę powykonawczą z klauzulą o przyjęciu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego inwentaryzacji powykonawczej.