Geodeta musi być obecny na każdym etapie inwestycji. W momencie projektowania będzie Państwu potrzebna aktualna mapa. Następne spotkanie z geodetą będzie niezbędne w trakcie wytyczania osi fundamentów, przenoszenia kondygnacji powtarzalnych na kondygnacje wyższe oraz badania odchyleń szybów windowych. Gdy specjalista zakończy wymienione czynności, nanosi nowo powstałe obiekty oraz sieci na mapę. Na życzenie naszych Klientów podejmujemy się także badania przemieszczeń w trakcie realizacji inwestycji.