Celem pomiarów realizacyjnych jest posadowienie obiektów budowlanych w terenie. Proces musi zostać przeprowadzony zgodnie z planem zagospodarowania terenu, jakiego dokonał projektant.