Budowa każdego obiektu na działce przebiega na podstawie sporządzonego wcześniej projektu. W dokumentacji musi się znaleźć szczegółowy plan, w którym zaznaczono granice działki oraz inne naniesienia, takie jak drzewa czy inne budynki. Przed rozpoczęciem budowy dokonuje się także tyczenia budynku. Na czym ono polega? Dowiedz się, jak powinno wyglądać tyczenie budynku krok po kroku. 

Czym jest tyczenie budynku?

Tyczeniem budynku nazywamy stworzenie zarysu planowanej nieruchomości. Pozwoli ono zwizualizować bryłę obiektu oraz jego położenie na gruncie. Tyczenie budynku jest bardzo ważnym etapem rozpoczynającym proces budowy. Aby było ono przeprowadzone w sposób prawidłowy, warto je zlecić doświadczonemu geodecie, dzięki któremu prace przebiegną sprawnie. Do tyczenia należy przystąpić po realizacji wstępnych robót ziemnych. Wcześniejsze tyczenie grozi zniszczeniem punktów, względem których wykonane były pomiary.

Właściwe pomiary

Podczas wytyczenia budynku przez geodetę trzeba wyznaczyć punkty narożne obiektu oraz jego główne osie naziemne i podziemne. Proces można przeprowadzić za pomocą jednej z dwóch metod – kołkowej lub metody ław ciesielskich/drutowych. Geodeta Bydgoszcz dokonuje także pomiarów najważniejszych punktów w terenie wraz z uwzględnieniem stron świata. Dzięki temu wykonawca może poprawnie zrealizować inwestycję na późniejszych etapach. Specjalista wyprowadza ściany oraz inne ważniejsze elementy konstrukcyjne. Polega to na chodzeniu od punktu do punktu, dokonywaniu pomiarów zgodnie z projektem, a także oznaczeniu następnych punktów w terenie. Zadaniem geodety jest też wyznaczenie poziomu 0, który jest wyznacznikiem poziomu posadzki w odniesieniu do całości budynku. Dokładność pomiarów jest ważna, ponieważ od nich zależy poprawność przeniesienia projektu z papieru na rzeczywistość.

Pomiary muszą być dokładne, ponieważ gwarantują one poprawne przeniesienie projektu w rzeczywistość, wliczając odpowiednie rozmieszczenie budynku względem działki oraz innych punktów w otoczeniu.

Kontrola poprawności pomiarów

Sprawdzenie poprawności pomiarów to etap, który finalizuje proces tyczenia budynku i to zadanie należy do wykonawcy. Jeżeli budynek będzie stał zbyt blisko sąsiedniej działki, może on zostać nawet rozebrany.


 Postaw na obsługę inwestycji przez geodetę z Bydgoszczy