Realizacja projektu domu powinna być poprzedzona dopasowaniem go do warunków działki. Niezbędne jest dopełnienie formalności. Jeśli starasz się o pozwolenie na budowę, niezbędnym załącznikiem będzie mapa do celów projektowych. To szczególny element mapy zasadniczej, którą przygotowuje uprawniony geodeta na podstawie mapy zasadniczej wydanej przez urząd.

Czym jest mapa do celów projektowych?

Oficjalna definicja mapy do celów projektowych znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku. Zgodnie z tym mapa do celów projektowych jest mapą geodezyjną. Sporządzana jest na podstawie mapy zasadniczej, a więc opracowaniu kartograficznym. Opracowanie tworzone jest na podstawie odpowiednich zbiorów danych.

Jeśli nie jest dostępna mapa zasadnicza, wówczas mapę do celów projektowych tworzy się na mapie jednostkowej, która przyjęta jest do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Mapa do celów projektowych służy do przygotowania właściwego projektu budowlanego Bez niej nie zostanie wydane pozwolenie na budowę domu.

Co powinna zawierać mapa do celów projektowych?

Ze względu na to, że jest to jedna z map geodezyjnych, wygląda podobnie do pozostałych. Przedstawia projekt zagospodarowania działki i przylegający do niej teren. Mapę przygotować można w wielu skalach, które dobrane są pod względem rodzaju i wielkości obiektu.

Często skala mapy do celów projektowych określana jest z góry przez dany organ, który odpowiada za wydanie pozwolenia na budowę domu. Mapa do celów projektowych tworzona jest z podstawową skalą:

  • 1:500 skala map działek budowlanych,
  • 1:1000 skala map zespołów obiektów budowlanych,
  • 1:2000 skala map terenów rozległych.

Wykonanie mapy do celów projektowych

Na wcześniej złożony wniosek mapę do celów projektowych stworzy uprawniony do tego geodeta. Jest to osoba odpowiedzialna z uprawnieniami w zakresie geodezyjnych pomiarów.

Geopil sporządza mapy do celów projektowych. To doświadczony geodeta z Bydgoszczy, który wykona zlecenie terminowo i bardzo dokładnie.