Nasza oferta

 • Mapy do celów projektowych

  Realizacja każdej inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę, nie obędzie się bez wykonania projektu budowlanego. Jednym z podstawowych elementów projektu jest plan zagospodarowania działki, który sporządza się na aktualnej mapie do celów projektowych. Mapę taką sporządza geodeta i nie można jej kupić w urzędzie.

 • Pomiary realizacyjne: tyczenie budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu

  Pomiary realizacyjne polegają na posadowieniu w terenie obiektów budowlanych zgodnie z planem zagospodarowania terenu sporządzonym przez projektanta.

 • Inwentaryzacje powykonawcze budynków i budowli

  Do zakończenia procesu budowlanego niezbędne jest zgłoszenie o zakończeniu budowy w nadzorze budowlanym. Do takiego zgłoszenia (oprócz wielu innych dokumentów) niezbędna jest geodezyjna mapa powykonawcza z klauzulą o przyjęciu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego inwentaryzacji powykonawczej.

 • Inwentaryzacje przyłączy i obiektów liniowych

  Przyłącza oraz obiekty liniowe są również obiektami budowlanymi i wymagają wykonania map powykonawczych potwierdzających zainwentaryzowanie i przyjęcie do Państwowego Zasobu Geodezyjnego. Ponadto przy obiektach liniowych takich jak wodociągi kanalizacja itp. dokumentacja powykonawcza jest wymagana przez poszczególne branże, które nie dokonają odbioru i nie pozwolą na użytkowanie sieci bez dokumentacji powykonawczej.

 • Geodezyjna obsługa inwestycji

  Każdy etap realizacji inwestycji wymaga obecności geodety. Już na etapie projektowania będziecie Państwo potrzebowali aktualnej mapy. Kolejne wizyty geodety będą niezbędne podczas wytyczania takich elementów jak osie fundamentów, przenoszenie kondygnacji powtarzalnych na wyższe kondygnacje czy badanie odchyleń szybów windowych. Po zakończeniu geodeta nanosi na mapę nowo powstałe obiekty oraz sieci. Na życzenie naszych klientów zajmujemy się również badaniem przemieszczeń w trakcie realizacji inwestycji.

 • Okazania granic, podziały nieruchomości

  W dzisiejszych czasach własność jest świętością. Niestety nie zawsze wiemy gdzie jest granica tej własności. Chcąc postawić ogrodzenie lepiej być pewnym, że stawiamy to ogrodzenie we właściwym miejscu. Koszty sporów granicznych są ogromne więc lepiej nie ryzykować kłótni z sąsiadem albo sprawy sądowej. Natomiast chcąc znieść współwłasność, przepisać kawałek działki dzieciom, czy przygotować większy kawałek gruntu do sprzedaży, trzeba ją podzielić geodezyjnie tak aby uzyskać odrębne parcele z nowymi numerami działek i księgami wieczystymi.

 • Pomagamy również w uzyskaniu pozwolenia na budowę jak również w odbiorach końcowych budynków

  Duża większość inwestorów buduje swój wymarzony dom pierwszy i zapewne ostatni raz w życiu. Ze względu na mnogość przepisów i dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, spotykamy się często ze zniechęceniem do urzędów i ciągłego donoszenia kolejnych papierków, które wydają się kompletnym bezsensem. Bywa, że po prostu brakuje na to czasu. Po uzyskaniu upragnionego pozwolenia na budowę okazuje się, że to nie wszystko i nie można rozpocząć budowy, bo jeszcze coś wynika z planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Jeżeli w takich sytuacjach opadają Wam ręce, pomożemy uniknąć wielu problemów, zarówno przy rozpoczęciu budowy jak i przy jej zakończeniu.

 • Nadzory budowlane

  Każdy obiekt budowlany lub roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają obowiązkowi powołania kierownika budowy a dla niektórych obiektów także inspektora nadzoru inwestorskiego.