Aktualności

Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych - Gm. Jedlińsk i Zakrzew

1 czerwca 2015

Konwersja baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) szczebla powiatowego, jako części zadania ”Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dotyczących budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB” w ramach projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedz poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” współfinansowanego przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

W ramach projektu wykonaliśmy ustalenia granic działek ewidencyjnych z wykorzystaniem pomiaru fotogrametrycznego na obszarze gminy Jedlińsk w powiecie radomskim, tj. obręb: Boża Wola, Bierwce, Jeziorno, Józefówek, Kamińsk, Klwaty, Piastów, Wsola oraz gminy Zakrzew w powiecie radomskim, tj. obręb: Zakrzew Las, Zakrzew Poduchowny, Zdziechów, Zakrzew, Dąbrówka Nagórna, Golędzin, Ławki, Łoniec, Mleczków Kolonia, Podlesie Mleczkowskie, Natalin, Natalin Ławki, Marianowice Dolne, Marianowice Górne, Mleczków. 

Łączna ilość działek ustalonych w terenie: 2200 działek

« powrót do listy aktualności