Aktualności

MEGiB powiat tucholski

23 marca 2014

"Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach,  budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego  jako element infranstruktury przestrzennej"

Modernizacja części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków, prowadzonych w bazie danych systemu teleinformatycznego EWID2007 v 8.2w celu dostosowania ich do wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. - Nr 38, poz 454 ) Oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w  sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2013 r. poz. 1551) wraz z doprowadzeniem ich do zgodności ze stanem prawnym oraz faktycznym; uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków o dane

dotyczące budynków i lokali wraz z aktualizacją użytków gruntowych na terenach Zabudowanych i zurbanizowanych, obejmujące również doprowadzenie do zgodności ich oznaczeń w części opisowej i kartograficznej  na pozostałych obszarach oraz aktualizacja prowadzonej numerycznej obiektowej mapy ewidencji gruntów i budynków na terenie gmin Cekcyn i Śliwice, powiat tucholski.

 

Prace polegały na MEGiB w 33 obrębach gminy Cekcyn i Śliwice:

- ok. 11000 budynków (z czego ok. 75% bud. podlegało pom. bezpośredniemu w terenie )

- 19200 działek

« powrót do listy aktualności