Aktualności

MEGiB powiat inowrocławski

22 kwietnia 2014

Modernizacja części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w bazie danych systemu teleinformatycznego EWID2007 w celu dostosowania jej do wymogów         Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001, Nr 38, poz. 454 ) i doprowadzenie ich do zgodności ze stanem faktycznym i prawnym. Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków o dane dotyczące budynków i lokali wraz z aktualizacją użytków gruntowych na terenach zabudowanych i zurbanizowanych obejmującą również doprowadzenie do zgodności ich oznaczeń w części opisowej i kartograficznej na pozostałych obszarach oraz zmiana nośnika mapy ewidencyjnej z mapy analogowej na numeryczną obiektową mapę ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy:

-   Inowrocław

-  Kruszwica (bez miasta Kruszwica),

-  Gniewkowo (bez miasta Gniewkowo)

-  Dąbrowa Biskupia

W ramach tego projektu zadaniem firmy było pozyskanie danych o budynkach znajdujących się na w/w obszarze, pomiar brakujących budynków, pomiar użytków oraz uzupełnienie bazy o dane pozyskane w drodze wywiadu terenowego. Łączna ilość budynków: 16000 z czego pomiarowi bezpośredniemu w terenie podlegało ok. 15000 budynków. 

« powrót do listy aktualności