Aktualności

Wywiad terenowy w zakresie weryfikacji zgodności kształtów budynków oraz użytków gruntowych, pomiar budynków trzech gmin w powiecie żuromińskim

31 stycznia 2014

Konwersja baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jako części zadania „Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB” w ramach projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

 

Prace polegające na wywiadzie budynkowym, weryfikacji użytków (ewentualnemu pomiarowi w przypadkach niezgodności ze stanem faktycznym), oraz pomiarze budynków w gminach: Żuromin, Bieżuń oraz Lutocin - łacznie ok. 15 000 budynków. 

 

« powrót do listy aktualności